Динамични параметри на земетресението от 11.10.2021
T0 = 03:49:31.7; 43.16°N, 27.48°Е; h=8 km.; Mp=3.4; Imax=3.5

Интензивностна карта