Динамични параметри на земетресението от 16.01.2022
T0 = 01:42:42.2; 42.57°N, 22.99°E; h=12 km; Mp=3.5; Imax=4

Интензивностна карта