Динамични параметри на земетресението от 16.01.2022
T0 = 11:48:05.4; 39.97°N, 24.35°E; h=10 km; Mp=5.6; Imax=3.5

Интензивностна карта