Динамични параметри на земетресението от 12.02.2022
T0 = 23:20:27.3; 42.17°, 23.65° h=7 km; Mp=3.1; Imax=3.5

Интензивностна карта