Динамични параметри на земетресението от 04.04.2022
T0 = 10:59:38.3; 42.14°N 27.49°E; h=10 km; Mp=4.3; Imax=4.5

Интензивностна карта