Динамични параметри на земетресението от 13.02.2023
T0 = 14:58:05.9; 45.09°N, 23.22°E; h=18 km; Mp=5.3; Imax=4

Интензивностна карта