Динамични параметри на земетресението от
03.01.2017, T0 = 22:02:31.4; 43.19N, 25.84E; h=10km; Mp=3.8; Imax=4.5

Интензивностна карта