Динамични параметри на земетресението от
06.02.2017, T0 = 10:57:54.0; 39.06N, 26.27E; h=2km; Mp=5.5; Imax=2.5

Интензивностна карта