Динамични параметри на земетресението от
08.02.2017, T0 = 15:08:21.7; 45.38, 26.34; h=127km; Mp=4.9; Imax=3.5

Интензивностна карта