Динамични параметри на земетресението от
12.02.2017, T0 = 13:48:12, 39.38N, 26.17E, h=1km, Mp=5.1; Imax=3.5

Интензивностна карта