Динамични параметри на земетресението от
10.03.2017, T0 = 02:07:43.6; 42.17N,25.21E; h=15km ; Mp=3.0; Imax=4.5

Интензивностна карта