Динамични параметри на земетресението от
24.03.2017, T0 = 17:40:26.6; 42.41N, 23.52E; h=14km; Mp=3.1; Imax=4.5

Интензивностна карта