Динамични параметри на земетресението от
12.06.2017, T0 = 12:28:43; 39.27N, 26.47E; h=10km; Mp=6.3; Imax=3.5

Интензивностна карта