Динамични параметри на земетресението от
14.09.2017, T0 = 01:53:18.3; 42.58N, 23.03E; h=13km; Mp=3.5; Imax=4

Интензивностна карта