Динамични параметри на земетресението от
02.01.2018, T0 = 04:24:29.7; 41.18N, 22.83E; h=8km; Mp=5.1; Imax=5

Интензивностна карта