Динамични параметри на земетресението от
05.02.2018, T0 = 09:13:06.7; 41.23N, 22.88Е; h=13 кm; Мp=4.4; Imax=3

Интензивностна карта