Динамични параметри на земетресението от
21.02.2018, T0 = 23:41:57.7; 42.07N, 24.90E; h=14km; Mp=4.7; Imax=5

Интензивностна карта