Динамични параметри на земетресението от
22.02.2018, T0 = 23:15:03; 42.06N, 24.89E; h=20km; Mp=3.8, Imax=4

Интензивностна карта