Динамични параметри на земетресението от
07.03.2018, T0 = 22:13:38.0; 43.13N 27.47E; h=9km; Mp=3.7; Imax=4.5

Интензивностна карта