Динамични параметри на земетресението от
11.05.2018, T0 = 07:26:54.2; 43.14N, 27.48E; h=1km; Mp=3.3; Imax=4

Интензивностна карта