Динамични параметри на земетресението от
12.05.2018, T0 = 06:30:51.2; 42.16N, 25.16E; h=15km; Mp=3.4; Imax=4

Интензивностна карта