Динамични параметри на земетресението от
18.06.2018, T0 = 09:00:30.2; 41.80N 23.71E; h=15km; Mр=3.5

Интензивностна карта