Динамични параметри на земетресението от
25.06.2018, T0 = 08:21:54; 40.69 N, 23.35E; h=5km; Mp=4.6; Imax=3.5

Интензивностна карта