Динамични параметри на земетресението от
02.08.2018, T0 = 14:17:38.0; 41.69N, 23.63E; h=12km; Мp=4; Imax=4.5

Интензивностна карта