Динамични параметри на земетресението от
28.10.2018, T0 = 00:38:10.9; 45.60N, 26.30Е; h=150 km; Мр=5.6

Интензивностна карта