Динамични параметри на земетресението от
17.12.2018, T0 = 21:28:19.6; 41.97N, 24.53E, h=14 km, Mp=3.0

Интензивностна карта