Динамични параметри на земетресението от
20.02.2019, T0 = 18:23:30.5; 39.79N, 26.32E; h=10km; Mp=5.1

Интензивностна карта