Динамични параметри на земетресението от
30.04.2019, T0 = 18:22:35.2; 43.16N, 27.47E; h=5km; Mp=3.5; Imax=4.5

Интензивностна карта