Динамични параметри на земетресението от
10.08.2019, T0 = 06:39:40.3; 41.96N, 26.42E; h=21km; Imax=4

Интензивностна карта