Динамични параметри на земетресението от
22.09.2019, T0 = 12:13:21.8; 41.63N, 25.34E; h=13km; Мр=3.5; Imax=4

Интензивностна карта