Динамични параметри на земетресението от
26.09.2019, T0 = 10:59:23.7; 40.84N, 28.17E; h=12 km.,Mp=5.5; Imax=4

Интензивностна карта