Динамични параметри на земетресението от
26.11.2019, T0 = 02:54:11.3; 41.45N, 19.44E; h=10 km; Мp=6.1; Imax=3.5

Интензивностна карта