Динамични параметри на земетресението от
29.12.2019, T0 = 17:36:51.3; 41.95N, 23.46E; h=20km; Mp=3.8; Imax=4

Интензивностна карта