Динамични параметри на земетресението от
30.12.2019, T0 = 18:01:40.2; 42.17N ,23.55Е; h=12 km; Mp=4.4; Imax=4.5

Интензивностна карта