Динамични параметри на земетресението от
31.01.2020, T0 = 01:26:45.7; 45.76N, 26.69E; h=140km; Mp=5.2; Imax=4.0

Интензивностна карта