Динамични параметри на земетресението от
01.03.2020, T0 = 20:10:45.3; 42.950N; 23.320E; h= 13км; Mp = 3.4; Imax=4.0

Интензивностна карта