Динамични параметри на земетресението от
08.03.2020, T0 = 19:45:12.9; 42.960N, 23.330E; h=15km; Mp=3.6; Imax=4.5

Интензивностна карта