Динамични параметри на земетресението от
24.04.2020, T0 = 22:04:16.7; 45.97°N, 27.36°E; h=32 km, Mp=5.1, Imax=4

Интензивностна карта