Динамични параметри на земетресението от
01.05.2020, T0 = 11:01:38.7; 42.23°N, 24.87°E; h=18km; Mp=4.6, Imax=5.5

Интензивностна карта