Динамични параметри на земетресението от
07.05.2020, T0 = 17:09:16.4; 42.26°N, 24.86°E; h=10 km, Mp=3.2, Imax=4

Интензивностна карта