Динамични параметри на земетресението от
07.06.2020, T0 = 21:32:40.8; 43.28°N, 26.02°E; h= 7км, Мp=3.0, Imax=4

Интензивностна карта