Динамични параметри на земетресението от
05.08.2020, T0 = 10:24:07.9; 42.26°N, 23.89°E; h=8 km; Mp=3.2; Imax=3,5

Интензивностна карта