Динамични параметри на земетресението от
05.08.2020, T0 = 03:12:59.7; 41.56°N, 25.07°E; h=12 km; Mp=3.2; Imax=3,5

Интензивностна карта