Динамични параметри на земетресението от
21.08.2020, T0 = 10:00:21.8; 42.11°N, 25.71°E; h=18 km, Mp=3.9; Imax=4

Интензивностна карта