Динамични параметри на земетресението от
01.09.2020, T0 = 17:12:32.6; 43.66°N, 25.76°E; h=13 km; Mp=3.5; Imax=3.5

Интензивностна карта