Динамични параметри на земетресението от
26.09.2020, T0 = 22:50:23.8; 39.96°N, 24.38°Е; h= 16 km; Мр=5.3; Imax=3.5

Интензивностна карта