Динамични параметри на земетресението от
30.10.2020, T0 = 22:50:23.8; 38.26°N, 26.79°Е; h= 8 km; Мр=6.8; Imax=3.5

Интензивностна карта