Динамични параметри на земетресението от
05.01.2021, T0 = 23:50:34; 43.83°N, 24.71°E; h=15 km; Mp=3.7; Imax=3.5

Интензивностна карта