Динамични параметри на земетресението от
16.01.2021, T0 = 22:06:44.4; 43.28°N, 26.93°E; h=17 km; Mp=3.5; Imax=4.0

Интензивностна карта