Динамични параметри на земетресението от
03.03.2021, T0 = 10:16:08.5; 39.73°N, 22.27°E; h=10 km; Mp=6.3; Imax=3.5

Интензивностна карта